Projekt ogrodu rezydencjonalnego

Projekt ogrodu rezydencjonalnego / Private residence garden

Location / Lokalizacja: Warsaw region, Poland

Area / Powierzchnia: 4,5 ha

Execution 2013- / Realizacja 2013-

Team / Zespół projektowy: AKP / HadartProjekt ogrodu rezydencjonalnego o powierzchni ok. 4,5 ha położonego w okolicach Warszawy. Ogród dzieli się na trzy części: wjazdową, formalną w bezpośrednim otoczeniu budynku i krajobrazową.

Część krajobrazowa rozciąga się za wyniesieniami terenu w formie landartów, które spełniają funkcję izolacyjną dla domu jak również urozmaicają ukształtowanie terenu parku. W części nieformalnej założenia możemy znaleźć zarówno duże przestrzenie trawiastych polan, jak i kameralną zacisznię, altanę czy zacienione leśne ścieżki. W południowej części parku zlokalizowano również ogród kuchenny.

Część formalną stanowi kwaterowy ogród kwitnących bylin, ozdobnych traw i róż, które skontrastowano z topiarami i ciętymi żywopłotami. W tej części zaplanowano również sad ze starych odmian drzew owocowych. Budynek otacza sucha fosa. W przestrzeni między kwitnącymi kwaterami a landartami zlokalizowano wgłębnik z paleniskiem oraz wieżę widokową.

Projekt przewiduje posadzenie ponad 30 gatunków drzew, 50 gatunków krzewów, 60 gatunków bylin oraz 10 gatunków pnączy.

///

The project of the private residence park of approx. 4,5 ha located in the Warsaw area. Garden is divided into three parts: entry garden, formal garden in the proximity of the building and natural landscape park.

The landscape park extends behind the hills in the form of landarts. Landarts serve as insulation for the home as well as a diversification of park topography. In this informal garden both large spaces of clearings as well as intimate seclusion, gazebo and shaded forest paths can be found. In the southern part of the park it is also located kitchen garden.

The formal garden part consists of quartered flowering plantings, ornamental grasses and roses which contrasted with topiaries and cut hedges. In this section also planned orchard with old types of fruit trees. The building is surrounded by a dry moat. In the space between the flowering quarters and landarts boulingrin with a fireplace and observation tower was located.

The planting list consist more than 30 different species of trees, 50 species of shrubs, 60 species of perennials and 10 species of ivy.