Oferta

PL EN

PROJEKTUJEMY
przestrzenie publiczne • parki • zieleńce • prywatne ogrody • zielone dachy • elementy małej architektury

WYKONUJEMY
projekty koncepcyjne • projekty przetargowe i wykonawcze • wizualizacje • master plany • kosztorysy i przedmiary robót ogrodniczych • specyfikacje • inwentaryzacje dendrologiczne • projekty gospodarki zielenią na potrzeby inwestycji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami